Клавишни комбинации в Windows 10

Клавишни комбинации в Windows 10 – част 2

Всеки път, когато можете да ползвате комбинация от клавиши, вместо да разкарвате мишката си по екрана, спестявате време. Windows 10 има списък от клавишни комбинации, които ви помагат да стартирате нови функции или лесно да организирате работния си плот. Въпреки че може да знаете някои от традиционните клавишни комбинации на Windows, ето и списък с повечето от тях.
В продължение на предната статия за Клавишни комбинации в Windows 10 – част 1 тук ще добавим още удобни бързи бутони.

Комбинации с бутона „Windows”:

Клавиш с емблемата на Windows

Отваряне или затваряне на „Старт“.

Клавиш с емблемата на Windows+ A

Отваряне на работния център.

Клавиш с емблемата на Windows‌+ C

Отваряне на Cortana в режим на слушане.

Забележки

  • Тази клавишна комбинация е изключена по подразбиране. За да я включите, изберете Старт  > Настройки  > Cortana и включете превключвателя под Разрешаване на Cortana да слуша моите команди, когато натисна клавиша с емблемата на Windows + C.

  • Cortana е налична само в определени страни/региони, а някои функции на Cortana може да не са налични навсякъде. Ако приложението Cortana не е налично или е изключено, все още можете да използвате функцията за търсене.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + C

Отваряне на менюто с препратките.

Клавиш с емблемата на Windows+ D

Показване или скриване на работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ Alt + D

Показване и скриване на датата и часа на работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ E

Отворете файловия мениджър.

Клавиш с емблемата на Windows+ F

Отваряне на центъра за обратна връзка и заснемане на екранна снимка.

Клавиш с емблемата на Windows+ G

Отваряне на лентата с игри при отворена игра.

Клавиш с емблемата на Windows+ H

Започване на диктовка.

Клавиш с емблемата на Windows+ I

Отворете Настройки.

Клавиш с емблемата на Windows+ J

Задаване на фокус върху съвет на Windows, когато такъв е наличен.
Когато се появи съвет на Windows, да се фокусира върху него.  Натиснете клавишните комбинации отново, за да се поставите фокус върху елемента на екрана, към който е прикрепен съветът на Windows.

Клавиш с емблемата на Windows+ K

Отваряне на бързото действие за свързване.

Клавиш с емблемата на Windows+ L

Заключване на компютъра или превключване на акаунти.

Клавиш с емблемата на Windows+ M

Намали всички прозорци.

Клавиш с емблемата на Windows+ O

Ориентация за заключване на устройство.

Клавиш с емблемата на Windows+ P

Управление на дисплей – избор на дисплей

Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + Q

Отваряне на „Навременна помощ”.

Клавиш с емблемата на Windows+ R

Отваряне на диалоговия прозорец за изпълнение.

Клавиш с емблемата на Windows+ S

Отваряне на търсенето.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + S

Заснемане на екранна снимка на част на екрана.

Клавиш с емблемата на Windows+ T

Превъртане през приложенията в лентата на задачите.

Клавиш с емблемата на Windows+ U

Отваряне на центъра за улеснен достъп.

Клавиш с емблемата на Windows+ V

Отваряне на клипборда.

Забележка

  • За да активирате тази клавишна комбинация, изберете Старт  > Настройки  > Система  > Клипборд и включете превключващия бутон под Хронология на клипборда.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + V

Превъртане през известията.

Клавиш с емблемата на Window+ X

Отваряне на менюто за бързи връзки.

Клавиш с емблемата на Windows + Y

Превключване на въвеждането между Windows Mixed Reality и работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ Z

Показване на команди, налични в дадено приложение в режим на цял екран.

Клавиш с емблемата на Windows + точка (.) или точка и запетая (;)

Отваряне на панела за емоджи.

Клавиш с емблемата на Window+ запетая (,)

Временно надникване на работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ Pause

Показване на диалоговия прозорец за свойства на системата.

Клавиш с емблемата на Windows+ Ctrl + F

Търсене за компютри (ако сте в мрежа).

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + M

Възстановяване на намалени прозорци на работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ цифра

Отваряне на работния плот и стартиране на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата. Ако приложението вече работи, превключване към приложението.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + цифра

Отваряне на работния плот и стартиране на нов екземпляр на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата.

Клавиш с емблемата на Windows+ Ctrl + цифра

Отваряне на работния плот и превключване към последния активен прозорец на приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата.

Клавиш с емблемата на Windows+ Alt + цифра

Отваряне на работния плот и отваряне на изскачащ списък за приложението, закачено към лентата на задачите в позицията, посочена от цифрата.

Клавиш с емблемата на Windows‌+ Ctrl + Shift + цифра

Отваряне на работния плот и отваряне на нов екземпляр на приложението, което се намира на дадената позиция в лентата на задачите, като администратор.

Клавиш с емблемата на Windows+ Tab

Отваряне на изгледа на задачи.

Клавиш с емблемата на Windows+ стрелка нагоре

Увеличаване на прозореца.

Клавиш с емблемата на Windows+ стрелка надолу

Премахване на текущото приложение от екрана или намаляване на прозореца на работния плот.

Клавиш с емблемата на Windows+ стрелка наляво

Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в лявата част на екрана.

Клавиш с емблемата на Windows+ стрелка надясно

Увеличаване на приложението или прозореца на работния плот в дясната част на екрана.

Клавиш с емблемата на Windows+ Home

Намаляване на всички с изключение на активния прозорец на работния плот (възстановява всички прозорци с повторно натискане).

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + стрелка нагоре

Разтягане на прозореца на работния плот до горната и долната част на екрана.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + стрелка надолу

Вертикално възстановяване/намаляване на прозорците на активния работен плот, като ширината се запазва.

Клавиш с емблемата на Windows+ Shift + лява стрелка или дясна стрелка

Преместване на приложение или прозорец на работния плот от един монитор в друг.

Клавиш с емблемата на Windows + интервал

Превключване на езика на въвеждане и клавиатурната подредба.

Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + интервал

Връщане към предходно избраното въвеждане.

Клавиш с емблемата на Windows + Ctrl + Shift + B

Събуждане на компютър от празен или черен екран

4. Клавишни комбинации за отворените файлове / програми:

F4

Показване на обектите в активния списък.

Ctrl + Tab

Придвижване напред през отворените файлове / програми.

Ctrl + Shift + Tab

Придвижване назад през овотрените фаилове / програми.

Ctrl + цифра (цифра 1 – 9)

Преминаване към раздела на позицията на цифрата.

Tab

Придвижване напред през опциите.

Shift + Tab

Придвижване назад през опциите.

Alt + подчертана буква

Изпълнение на командата (или избор на опцията), която се използва с тази буква.

Клавиш за интервал

Поставяне или изчистване на отметка от квадратчето, ако активната опция е квадратче за отметка.

Backspace

Отваряне на папка едно ниво нагоре, ако папката е избрана в диалоговия прозорец „Записване като“ или „Отваряне“.

Клавиши със стрелки

Избор на бутон, ако активната опция е група от бутони с опции.

5. Клавишни комбинаци за папка с файлове:

Alt + D

Избор на адресната лента.

Ctrl + E

Избор на полето за търсене.

Ctrl + F

Избор на полето за търсене.

Ctrl + N

Отваряне на нов прозорец.

Ctrl + W

Затваряне на активния прозорец.

Ctrl + превъртане на колелцето на мишката

Промяна на размера и вида на иконите за файл и папка.

Ctrl + Shift + E

Показване на всички папки над избраната папка.

Ctrl + Shift + N

Създаване на нова папка.

Num Lock + звездичка (*).

Показване на всички подпапки под избраната папка.

Num Lock + плюс (+)

Показване на съдържанието на избраната папка.

Num Lock + минус (-)

Свиване на избраната папка.

Alt + P

Показване на прозореца за предварителен преглед.

Alt + Enter

Отваряне на диалоговия прозорец „Свойства” за избрания обект.

Alt + стрелка надясно

Преглед на следващата папка.

Ctrl + стрелка нагоре

Преглед на папката, в която е била папката.

Alt + стрелка наляво

Преглед на предишната папка.

Backspace

Преглед на предишната папка.

Стрелка надясно

Показване на текущия избор (ако е свит) или избор на първата подпапка.

Стрелка наляво

Свиване на текущия избор (ако е разширен) или избор на папката, в която е била папката.

Край

Показване на най-долната част на активния прозорец.

„Начало”

Показване на най-горната част на активния прозорец.

F11

Увеличаване или намаляване на активния прозорец.