Клавишни комбинации в Windows 10

Клавишни комбинации в Windows 10 – част 1

Навярно често ви се струва, че ежедневието ни става все по-забързано и по-забързано?
А имате ли усещането че всяка спестена секунда, ще ви помогне да приключите по-ескпедитивно със задачите, за да настъпи заветния момент, в който можете да се отдадете на малкото удоволствия за които остава време в делника?
Всички търсим начини да оптимизираме времето си в разнообразни аспекти на живота.
Използвайки компютъра си, можем да спестим време с някои полезни клавишни комбинации.

Общи комбинации:

Ctrl + X

Изрязване на избраното (маркираното) маркиран текст, изображение

Ctrl + C (или Ctrl + Insert)

Копиране на избраното (маркираното) маркиран текст, изображение

Ctrl + V (или Shift + Insert)

Поставяне на избраното (paste) маркиран текст, изображение

Ctrl + Z

Отмяна на действие (undo)

Alt + Tab

Превключване между отворените приложения.

Alt + F4

Затваряне на активно приложение или изход от него.

F2

Преименуване на избрания маркирания елемент.

F3

Търсене на даден файл или папка във файловия мениджър.

F4

Показване на списъка на адресната лента във файловия мениджър.

F5

Обновяване на активния прозорец.

F6

Превъртане през обектите на екрана в прозорец или на работния плот.

F10

Активиране на лентата с менюта в активното приложение.

Alt + F8

Показване на паролата на екрана за влизане.

ALT + Esc

Превъртане през обектите в реда, в който са били отворени.

Alt + Enter

Показване на свойствата за избраното (маркираното)

Alt + интервал

Отваряне на контекстното меню за активния прозорец.

Alt + стрелка наляво

Връщане назад.

Alt + стрелка надясно

Напред.

Alt + Page Up

Преминаване един екран нагоре.

Alt + Page Down

Преминаване един екран надолу.

Ctrl + F4

Затваряне на активния документ (в приложения, които са на цял екран и ви позволяват да имате множество отворени едновременно документи).

Ctrl + A

Избиране на всички елементи в документ или прозорец.

Ctrl + D (или Delete)

Изтриване на избрания обект и преместването му в кошчето.

Ctrl + R (или F5)

Обновяване на активния прозорец.

Ctrl + Y

Връщане на действие.

Ctrl + стрелка надясно

Преместване на курсора в началото на следващата дума.

Ctrl + стрелка наляво

Преместване на курсора в началото на предната дума.

Ctrl + стрелка надолу

Преместване на курсора в началото на следващия абзац.

Ctrl + стрелка нагоре

Преместване на курсора в началото на предишния абзац.

Ctrl + Alt + Tab

Използвайте клавишите със стрелки, за да превключвате между всички отворени приложения.

Alt + Shift + клавиши със стрелки

Когато група или плочка е на фокус в менюто „Старт“, преместете я в определената посока.

Ctrl + Shift + клавиши със стрелки

Когато дадена плочка е във фокус в менюто „Старт“, преместете я върху друга плочка, за да създадете папка.

Ctrl + клавиши със стрелки

Преоразмеряване на менюто „Старт“, когато е отворено.

Ctrl + клавиш със стрелка (за преместване на обект) + интервал

Избор на множество отделни обекти в прозорец или на работния плот.

Ctrl + Shift с клавиш със стрелка

Избиране на блок текст.

Ctrl + Esc

Отваряне на „Старт“.

Ctrl + Shift + Esc

Отваряне на диспечера на задачите.

Ctrl + Shift

Превключване на клавиатурната подредба, когато има такава налична

Ctrl + интервал

Включване или изключване на редактор за въвеждане на китайски език (IME). 

Shift + F10

Показване на контекстното меню за избрания обект.

Shift с клавиш със стрелка

Избиране на повече от един обект в прозорец или на работния плот или избиране на текст в документ.

Shift + Delete

Изтриване на избрания обект, без първо да го преместите в кошчето.

Стрелка надясно

Отваряне на следващото меню вдясно или отваряне на подменю.

Стрелка наляво

Отваряне на следващото меню вляво или затваряне на подменю.

Esc

Спиране или напускане на текущата задача.

PrtScn

Заснемане на екранна снимка на целия екран и копирането й в клипборда.

Забележка

  • Можете да промените тази клавишна комбинация, така че тя също така да отваря изрязване на екрана, което ви позволява да редактирате вашата екранна снимка. Изберете Старт  > Настройки > Улеснен достъп > Клавиатура и включете превключващия бутон под Клавишна комбинация за печат на екран.

Научи още във втората част:  Клавишни комбинации в Windows 10 – част 2.