Интелектуална собственост

Целият текст и публикации в интернет страницата https://blog.amt.bg (наричан за краткост: БЛОГ или БЛОГА), както и документите са предназначени само за запознаване с различни статии, теми, коментари и фирмен профил на amt.bg

Информираме, че всяко разпространяване или възпроизвеждане без знанието и писменото съгласие на blog.amt.bg е строго забранено.

Запазваме си правото да подаваме сигнали на всички компетентни органи, ако разпознаем свой текст или документ използван без знанието и писменото ни съгласие. Всички публикации в БЛОГА са изключителна интелектуална собственост на amt.bg и са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните му права, като те не могат да бъдат използвани по какъвто и да било начин без предварителното писмено съгласие на amt.bg

Всяко нерегламентирано използване на материалите, публикувани в БЛОГА, без разрешение на amt.bg, представлява нарушение, за което нарушителят носи гражданска, административно-наказателна и
наказателна отговорност в съответствие с действащото българско законодателство.

amt.bg НЕ разрешава използването по какъвто и да било начин на съдържанието в БЛОГА чрез визуализация на всички или част от материалите, публикувани в него, в друг сайт.

Препращането към материали в БЛОГА от други сайтове е допустимо, ако е извършено в съответствие с добрите нрави и търговска практика и ако с препращането и начините на представяне на препратката не възниква съмнение относно авторството на amt.bg върху материалите, така че Посетителите не биват въвеждани в заблуждение.