Защо не можем да именуваме папка “CON” в Windows?

Не можете да създавате папки в операционната система Windows с имена като CON, PRN, NUL и др. Това е така, защото тези имена на папки са резервирани за използване в специфични системни задачи. Можете да използвате командния прозорец или код за празно пространство, за да създавате папки с резервирани имена в Windows.

Освен това, ето няколко други резервирани ключови думи:
CON, PRN, AUX, NUL, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8 и LPT9.

Причината за това, че не можете да кръстите файл “CON” или някои от другите съкращения, е сравнително проста. Този проблем датира от времето на MS-DOS, когато се използваха имена на устройства. Когато първата операционна система на Microsoft, DOS, беше представена, тя използваше файлове за вход, изход и временно съхранение на данни. Името на файла “CON” представляваше конзолното устройство, “AUX” беше помощното устройство, “PRN” беше устройството за принтер, и така нататък с останалите.

Тези имена на файлове се наричат “ключови думи”. Те са имена, резервирани от операционната система за собствено ползване и не могат да бъдат използвани от потребителя, за да се избегнат възможни конфликти. Този метод беше запазен и в по-новите операционни системи.

Ако все пак искате да създадете файл с ключова дума, има начин да го обиколите: създайте нов файл или папка, натиснете ALT и въведете 255 от цифровата клавиатура. Това фактически създава празен символ, след което можете да въведете името на файла, което искате, дори ако е ключова дума.

Тогава тези имена не взимаха предвид разширението на файла, така че ако дадете име “CON”, това означаваше конзолата. Същата логика се прилагаше за всяка версия на Windows до днес. Не сме го тествали с Windows 11, но вярваме, че същата логика е запазена и там.

Тези резервирани ключови думи се използват от DOS, и ако успеете да създадете файл с тези ключови думи, операционната система ще се обърка, когато трябва да записва данни.

Например, името на файла “PRN” се използва, когато искате да отпечатате нещо. Операционната система създава виртуална папка или файл на ниво устройство с името “PRN” и в нея се съдържат данните за отпечатване. Ако вече съществува файл или папка с това име, системата ще се обърка, и устройството няма да работи правилно.