СЪХРАНЕНИЕ НА ВАЖНИТЕ ЗА ВАС ЕЛЕКТРОННИ ФАЙЛОВЕ

[:bg]

Никой не може да бъде напълно сигурен, че няма да загуби ценната си електронна информация, независимо от начините, по които това може да се случи – изтриване по погрешка, вируси, кражба, повреда на устройство и друго. При постъпване на техника за сервиз или при започване на съвместна работа с фирма, ние винаги първо
се интересуваме за електронна информацията, за която да се погрижим преди всичко останало.

Смятаме, че всеки, който ползва електронни устройства осъзнава, че най-важното нещо в тях е информацията,
а всичко друго се ремонтира, надгражда или подменя. Поради тази причина ние вярваме, че е напълно наложително редовно да се правят резервни копия на важната информация,
която обаче трябва да бъде съхранявана върху предназначени за тази цел места и устройства.

Много хора си мислят, че на тях няма да се случи. От време на време правят „архив“ на важните за тях файлове на преносима памет – флашка.
Често са предпочитани заради размера си и все повече нарастващите им обеми, но за съжаление бихме искали да ви кажем, че не са толкова надеждни.
Много често могат да се повредят, а това до голяма степен гарантира изтриване на всичко съдържимо в тях. Основното предназначение на тези малки и удобно устройства
е да ги използвате за временен пренос на информация. Съвет от нас съхранявайте файлове върху тях само когато имате друго резервно копие.

В последно време все по-често се използват и външни твърди дискове, което обаче не е много по-различно от флашките. Основаната разлика е в това,
че под симпатичните кутии най-често се крие един твърд диск от 2.5“ (като за преносим компютър), който като всеки твърд диск трябва да бъде използван внимателно:
докато работи, да не бъде изключван внезапно, задължително да бъде първо изключен безопасно преди да бъде изключен от компютъра и не на последно място да не бъде местен, изпускан и поливан по време на работа.

Ако все пак ви се случи да загубите важна информация от твърд диск можете да разчитате на колегите ни занимаващи се с възстановяване на данни, които са много добри специалисти, но трябва да знаете, че това е труден и скъп процес.

Много хора ползват различни външни облачни хранилища за данни, което не е лошо много компании предлагат различни пакети и функционалности,
но дали внимателно сте прочели общите условия за да ползвате техните сървъри и особено когато става въпрос за безплатните пакети ?

Оставам на Вас да помислите какво би се случило ако направите нещо извън приетите общи условия – знайно или незнайно.

За момента един от най-сигурните начини за съхранение на резервно копие на важната информация е RAID
(Redundant Array of Independent Disks – Резервен масив от независими дискове) – технология, която комбинира няколко хард диска в една логическа единица.
Тя позволява информацията да се пише/чете от единия диск в масива и огледално да се копира в реално време на другия.
При евентуално възникване на проблем с един от хард дисковете, то той би могъл безпроблемно да се замени с друг диск, без това да доведе до загуба на информация.
Преди време тези решения бяха скъпи, но сега на пазара се предлагат различни класове устройства предлагащи добри възможности и параметри.
Съхранението на данните и то върху отдалечен сървър (ваш сървър), е задължително действие, за всеки, който смята, че информацията наистина е най-важна част от неговото технологично съществуване.

[:]