Роботи и работните места

Роботите вече навлизат във все повече сектори. Пандемията ускори „смесването“ на роботите в ежедневието ни.

Постепенно се превръща в норма да се види робот, който да посреща клиенти в банката или дори да сервира в заведенията. Развитието на роботиката позволява създаване на роботи, които да се справят в най-различни ситуации. Те са по-компактни, по-евтини и умни. Поне на теория.

На практика, макар напредъкът на роботиката да е сериозен, самите роботи все още не са напълно готови за масово навлизане в ежедневието на хората. В момента обаче вече се случват важните първи стъпки. Роботите-бармани, сервитьори и портиери може да са малко нескопосани в някои ситуации, но трупат безценен опит, който ще е в основата на следващото поколение, което ще бъде още по-усъвършенствано.

Резултатите вече са значителни. Компанията Makr Shakr например е направила робот-барман, който може да е до четири пъти по-бърз от човек в направата на коктейли. Той обаче „не е много забавен“ и затова нарочно скоростта му е намалена до тази на човек, казва компанията пред онлайн изданието ZDNet.

Причините за това са няколко. Целта най-вече е да намали притеснението и недоволството сред хората. Много хора в момента не харесват идеята, че могат да бъдат заменени изцяло от робот, който върши нещата по-бързо и ефективно. Когато роботът се представя повече като човек, хората около него го възприемат малко по-добре.

Makr Shakr казва, че целта им не е да заменят барманите. Напротив, те искат роботът им да помага на барманите, като да се включва в направата на най-популярните коктейли в моментите когато натоварването е по-голямо. Така и клиентите ще са по-доволни, защото ще чакат по-малко за напитките си. Освен това роботът може да се справя само с предварително зададени рецепти, за които е обучен и няма да може да импровизира.

Навсякъде роботи

Местата, където роботите ще навлязат по-бързо и ще изместят не малко служители, са складовете например. Те могат да събират по-бързо и ефективно стоките и да ги подготвят за изпращане. В складовете на Amazon е така, но отново – роботите работят паралелно с наличните служители и им помагат.

Покрай пандемията се увеличи интересът и към роботите-чистачи. В много болници по света навлязоха роботи, които да ускорят чистенето и дезинфекцията на помещенията. Вече се гледа и към следващата стъпка – домашни роботи – чистачи. И тук категорично присъства факторът „роботите са помощник, а не заменят хората“.

Ерата на сътрудничество

По всичко личи, че индустрията ще се насочи към плавен преход. Роботите няма да се появят изведнъж и да заменят голям брой професии. Вместо това те първо ще съществуват паралелно с настоящите служители и ще им помагат. Ще поемат по-тежките задачи, както и повечето повтаряеми или рутинни дейности. Това със сигурност ще доведе и до намаляване на броя на служителите, но не с първоначалните очаквани драстични темпове.

Това са т.нар. колаборативни роботи или „коботи“. Те ще съществуват паралелно със служителите, ще им помагат и ще взаимодействат с тях с цел да улесняват работата им, но не да ги заменят. Вероятно този етап ще продължи доста дълго. Той ще има за цел да покаже на хората, че роботите не са страшни или лоши. Те ще свикнат да живеят с роботи около тях, но ще има и нови предизвикателства.

Регулации

Основните предизвикателства ще са юридически. Развитието на роботите ще става все по-бързо, а тяхната роля в ежедневието на хората и бизнеса ще се увеличава и променя постоянно. Съществуващите индустриални стандарти все по-бързо ще остаряват и ще изостават от реалността. И докато на индустриално ниво компаниите най-вероятно ще се справят с това предизвикателство, институциите може да са по-бавни.

Ерата на коботите ще е от полза и в тази сфера. Тя ще даде възможност на институциите също да се запознаят с роботите и промените, които те създават. Това трябва да позволи на институциите да се приспособят към новото, по-бързо темпо и да подготвят регулации, които да са адекватни не само към дадения момент, но и към очакваните новости. За целта и институциите ще трябва да са по-гъвкави в дългосрочен план.

Предстоят много промени, които за момента всички са съгласни, че ще се случат, но смятат, че това ще е доста по-натам във времето и ще се мисли, когато станат факт. Това обаче ще е грешка, която ще доведе до объркване и забавяне на темпото на навлизането на иновациите. Всъщност промените вече започват да се реализират и всички останали действия около тях също трябва да старират.